Impactive-1

Platform voor complexe kennis

Impactive omschrijft zichzelf als een kennisuitgeverij en biedt met een combinatie van eigen software én contentcreatie-, -beheer en -redactie een uniek platform om complexe kennis voor iedereen toegankelijk te maken.

Bovendien maakt de software en methodiek het mogelijk geindividualiseerde één op één adviezen te verstrekken tegen de kosten van massacommunicatie. Impactive richt zich primair op de overheidsmarkt (m.n. gemeenten en ministeries), waar zij reeds bewezen producten en diensten levert.

Impactive

Initiatiefnemer(s):
Joël van der Meer en Robin Scherrenburg
E: info@impactive.nl
W: www.impactive.nl


Terug naar overzicht