EFI-1

Het juiste gereedschap

EFI BV, onder leiding van gynaecoloog en endoscopisch chirurg M. Vleugels, werkt aan de ontwikkeling en exploitatie van nieuwe chirurgische instrumenten, gebaseerd op "haptic feedback". Zij heeft i.s.m. de TU Delft en TNO een instrument ontwikkeld dat het mogelijk maakt middels kracht terugkoppeling de verhouding te kunnen variëren tussen de kracht, die de chirurg voelt als hij in het handvat knijpt, en de kracht waarmee het bekje van het instrument het weefsel vastpakt. Op deze techniek is een octrooi van toepassing. EFI BV is momenteel in de fase van technische doorontwikkeling van het instrument, en doet onderzoek naar de mogelijkheden voor het uitbreiden van het aantal toepassingen van het octrooi in andere sectoren.

Stuwende kracht

7 maart 2013 - De Universiteiten Twente en Nijmegen zijn een samenwerkingsverband aangegaan met drie MKB-bedrijven om een onderzoek uit te voeren naar het Force Reflecting Operating Instrument (FROI). Dit is een chirurgisch instrument dat kan voelen en dat gevoel ook kan terugkoppelen aan een chirurg.

In het onderzoek worden de prestaties van het instrument onderzocht en getest. Het project zorgt uiteindelijk voor 42 volledige banen in Oost Nederland.

Kwaliteit van leven

In de praktijk zal door het gebruik van dit chirurgisch instrument het aantal complicaties bij patiënten verminderen. Omdat de chirurgische ingreep minder ingrijpend is, kan men eerder naar huis na een operatie. Hierdoor verbetert de kwaliteit van leven.

Concurrentiepositie

Deze samenwerking tussen het bedrijfsleven en de kennisinstellingen levert een bijdrage aan het versterken van de innovatiekracht en concurrentiepositie van de deelnemende MKB-bedrijven en de kennispositie van de Universiteiten Twente en Nijmegen.

EFRO-subsidie

Om dit onderzoek uit te voeren ontvangen de samenwerkende partners, Endoscopic Force Reflecting Instruments B.V. (Malden), Demcon Advanced Mechatronics B.V. (Oldenzaal), KplusV Organisatieadvies B.V. (Arnhem), Universiteit Twente (Enschede) en UMCN (Nijmegen), een subsidie van 650.000 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Daarnaast ontvangen zij een bijdrage van de provincie Gelderland van 184.468 euro en van het Rijk 134.467 euro. Het consortium investeert zelf 968.933 euro in het project.

EFI

Initiatiefnemer(s):
Dr. Michel P.H. Vleugels, Directeur
E: m.vleugels@e-f-i.eu


Terug naar overzicht