BilingualKids-1

Jong geleerd…

Bilingual Kids heeft een leerlijn ontwikkeld voor taalonderwijs aan basisschool leerlingen. Waar taaleducatie nu nog start in groep 7 of 8, is de leerlijn van Bilingual Kids geheel afgestemd op kinderen vanaf groep 1. Hiermee komt Bilingual Kids tegemoet aan de sterk stijgende vraag vanuit de onderwijssector en aan de meest recente wetenschappelijke onderzoeken die stellen dat taalonderwijs juist in deze vroege fase het meest effectief en makkelijk toepasbaar is.

De leerlijn is in eerste vorm gereed en mag rekenen op zeer positieve reacties uit het veld. Bilingual Kids is nu actief met het digitaliseren van de stof, zodat het te integreren is met nieuwe media (o.a. iPad).

Bilingual Kids

Initiatiefnemer(s):
Tara Ubachs
E: info@bilingualkids.nl 
W: www.bilingualkids.nl


Terug naar overzicht